Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

De openstelling van de Texelse vuurtoren voor publiek- een zwarte bladijde in de geschiedenis van Ecomare.
Gemeente Texel wilde de vuurtoren openstellen voor publiek. De gemeente huurde daarom de toren van RWS en liet de exploitatie verder geheel over aan Ecomare.
Openstelling van de toren zou gebeuren “ op een voor de bewoners acceptabele wijze “  Drie maal door Ecomare zwart op wit gezet en ondertekend.
Burgemeester en RWS waren van deze belofte op de hoogte.
Het verbreken van deze belofte heeft er toe geleid dat de bewoners in 20xx het vertrouwen in Ecomare hebben opgezegd.
Projectleider Anton Hurkens ( adjunctdirecteur van Ecomare ) bleek - voorzichtig uitgedrukt – geen overmatig begaafd organisator.
Zo ging hij er vanuit dat het hele torenbezoek door slechts één man gerund moest worden. Anders kon het niet uit.
Op de eerste etage van de vuurtoren zou iemand kaartjes verkopen en alles in de gaten houden, binnen zowel als buiten.
De toren zou bereikbaar zijn via een lang wandelpad.  Als je er nog niet in kon omdat de toren "vol"   was moest je buiten maar  even wachten.
De buurtbewoners schrokken zich rot van zo’n naïeve benadering. Zij kennen uit ervaring de aantrekkingskracht van de toren op toeristen.
Het hele gebied zou met een klap naar de bliksem zijn gegaan.
toegangspad voor invaliden


De bewoners wilden een kort toegangspad met een trap vanaf het strand.
Ingang toren aan de achterkant. Geen lelijke damwand nodig.
Ook de toenmalioge burgemeester en directeur van Ecomare vonden dat een goed plan.

Maar er moest en zou een lang pad komen dat ook voor invaliden toegangkelijk was.
Dat invaliden die toren vervolgens niet in konden was niet zo belangrijk.
De bewoners hebben nooit uitleg gekregen van wie dat lange pad er moest komen.
voorzieningenrechter

Toen de aanlegvergunning op 17 jan 2009 openbaar werd,  bleek er een totaal verkeerde route op te staan.
Geschrokken keken de bewoners toe hoe op 3 febr 2009  Staatsbosbeheer de piketpalen plaatste voor een totaal onacceptabel pad: midden over het hoogste punt van het duin en pal in het zicht van de bewoners.
De bewoners werden nu voor het eerst echt kwaad en onder druk is een beter pad vastgelegd.
Op 9 februari presenteerde Ecomare een nieuwe tekening van een pad dat 70 meter westelijker lag dan het pad op de verleende vergunning. Een nieuwe vergunning aanvragen voor zo’n aanpassing was volgens Ecomare niet nodig. Dat bleek want ze hadden haast.

onwaarheid startdatum  broedseizoen

De hoorzitting van de bezwaarcommissie werd niet eens afgewacht en op 1 maart stuurde Ecomare zonder enige waarschuwing of aankondiging vooraf de shovels op ons af.
Wij konden als bewoners niet geloven dat Ecomare zomaar begon te graven zonder een goedgekeurde tekening. Daarom zijn de bewoners naar de voorzieningenrechter gestapt.
Die gaf Ecomare en de gemeente wel een standje en ze  moesten toch echt zorgen dat die tekening werd geaccordeerd, maar verder mochten ze hun gang gaan.
Ook was de rechter onder de indruk van de haast die Ecomare had. Het broedseizoen kwam er immers aan. Weet die rechter veel dat het broedseizoen op 1 maart begint.

Later werd de aanlegvergunning door  de bezwaarcommissie alsnog van tafel geveegd.
Wat een geklungel en energieverspilling.
Eerste mislukte mediationpoging


Mediation is bedoeld om problemen te helpen op lossen en de gang naar een rechter te voorkomen.
Deelnemers beloven geheimhouding en onderling respect.
Mediation wordt uitgevoerd door een daarvoor opgeleide onafhankelijke mediator.
Partijen waren: gemeente, Ecomare en de omwonenden.
“Onze" mediator werkt weliswaar bij de gemeente, maar dat hebben we maar geaccepteerd.
Wij begonnen aan de mediation omdat er nog geen duidelijke afspraken waren over de openstelling.

Avondopenstelling is voor de omwonenden altijd onacceptabel geweest.
Geluids- en parkeeroverlast moesten acceptabel zijn.

Tot ieders stomme verbazing opende Ecomare - midden in de mediation - de vuurtoren terwijl er werkelijk nog helemaal niets in orde was.

- de betaalautomaat aan de ingang werkte niet
- het  tourniquet aan de ingang is nog nooit gebruikt
( hiermee zou het maximaal toegestane aantal bezoekers worden geregeld)
- de glazen platen ontbraken ( meetfoutje)

- op de omloop waren nog geen beveiligingscamera's
- de toren is tegen de uitdrukkelijke wens van de bewoners ook 's avond open

Omdat tijdens de mediation geheimhouding geldt hebben wij dit allemaal niet naar buiten kunnen brengen.
Op 24 augustus zijn de bewoners uit de mediation gestapt
Ecomare heeft de mediation gebruikt om openstelling te forceren


De toren had o.i nooit open mogen gaan voor dat alles in orde en getest was.
Chantage

Midden in de mediation ontvingen de bewoners van nr 182 een merkwaardige email van Ecomare
Het volkomen in strfijd met de mediation regels om twee van de vijf bewoners apart met een voorstel te benaderen.
Alle vijf bewoners hebben zich daarom uit de mediation teruggetrokken.


CITAAT ECOMARE :

"Aan het realiseren van voorzieningen stellen wij de voorwaarde dat jullie
ons schriftelijk verklaren dat de Stichting Texels Museum
als verantwoordelijke partij voor de openstelling van de vuurtoren
zich naar behoren heeft ingespannen
om de overlast van de openstelling te beperken en
naar redelijkheid de maatregelen heeft genomen ter bescherming van het woongenot.
Wij vinden deze verklaring noodzakelijk,
omdat wij in het afgelopen jaar meer dan 140.000 euro hebben uitgegeven aan kosten
die geen enkel ander doel hadden
dan de bescherming van het woongenot van de omwonenden.
We kunnen en zullen ons geen extra financiële lasten meer veroorloven."TOURNIQUET

Om te zorgen dat er nooit meer dan 50 man in de toren zijn ( brandweervoorschrift) en om de omwonenden te ontlasten wordt er een tourniquet aan de ingang van het lange pad naar de toren geplaatst.  De eerste versie werd een fiasco. Ook een tweede installatie heeft nooit gewerkt. Op xxxxx kregen de bewoners een brief dat Ecomare het beloofde tourniquetsysteem maar laat varen.
PRIVACY

Toen de toren eenmaal open was bleek de overlast en privacy aantasting veeel erger dan was voorzien.
Geluid van boven went niet. Mensen die naar je roepen en schreeuwen ook niet.
Daarom plaatste Ecomare vijf stalen jaloezieen en dat hielp enorm.
BEWONERS BETALEN GELUIDSRAPPORT

Een tweede poging om uit de problemen te raken werd geleid door Philip Seligman.
Philip Seligman is als geen ander in staat mensen naar elkkaar te laten luisteren en ook om tot concrete afspraken te komen.
Tijdens een van deze sessies onstond het idee om een onpartijdig deskundig bureau in te schakelen om tot een objectieve meting van de geluidsoverlast te komen.
( de kosten van dit onderzoek zijn  door de bewoners van vtw 182 betaald )
De uitkomsten van dit rapport waren niet gunstig voor Ecomare.
De normen van het activiteieten besluit ( de oude hinderwet ) werden overschreden.
Deze normen zijn bovendien 's avonds na 19:00 nog strenger.
Tot onze verbazing bleek Ecomare niet bereid de aanbevelingen uit het geluidrapport integraal op te volgen.

TWEEDE MEDIATION OOK MISLUKTOp xxxxxx ging het helemaal mis.
Tijdens deze bijeenkomst werd adjunctdirecteur Anton Hurkens zo woedend, dat verder praten zinloos leek.
Kort daarna ontvingen de omwonenden een merkwaardige brief waarin A.Hurkens verlangde dat voortaan alleen nog problemen mochten
gemeld die alle omwonenden troffen.
Ook werd gemeld dat het ons drie jaar lang beloofde tourniquettesysteem er om volslagen onduidelijke redenen niet zou komen.
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
15 april 2012