Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

Mediation is bedoeld om problemen te helpen op lossen en de gang naar een rechter te voorkomen.
Deelnemers beloven geheimhouding en onderling respect.
Mediation wordt uitgevoerd door een daarvoor opgeleide onafhankelijke mediator.
Partijen waren: gemeente, Ecomare en de omwonenden.
“Onze" mediator werkt weliswaar bij de gemeente, maar dat hebben we maar geaccepteerd.
Wij begonnen aan de mediation omdat er nog geen duidelijke afspraken waren over de openstelling.

Avondopenstelling is voor de omwonenden altijd onacceptabel geweest.
Geluids- en parkeeroverlast moesten acceptabel zijn.

Tot ieders stomme verbazing opende Ecomare - midden in de mediation - de vuurtoren terwijl er werkelijk nog helemaal niets in orde was.
(juni 2009).
- de betaalautomaat aan de ingang werkte niet
- het  tourniquet aan de ingang is nog nooit gebruikt
(hiermee zou het maximaal toegestane aantal bezoekers worden geregeld)
- de glazen platen ontbraken (meetfoutje)
- op de omloop waren nog geen beveiligingscamera's
- de toren is tegen de uitdrukkelijke wens van de bewoners ook 's avond open

Omdat tijdens de mediation geheimhouding geldt hebben wij dit allemaal niet naar buiten kunnen brengen.
Op 24 augustus 2009 zijn de bewoners uit de mediation gestapt
Ecomare heeft de mediation gebruikt om openstelling te forceren

De toren had o.i nooit open mogen gaan voor dat alles in orde en getest was.
Mediation
Tweede mediation

Een tweede poging om uit de problemen te raken werd geleid door Philip Seligman.
Philip Seligman is als geen ander in staat mensen naar elkkaar te laten luisteren en ook om tot concrete afspraken te komen.
Tijdens een van deze sessies onstond het idee om een onpartijdig deskundig bureau in te schakelen om tot een objectieve meting van de geluidsoverlast te komen.

De uitkomsten van dit rapport waren niet gunstig voor Ecomare.
De normen van het activiteiten- besluit ( de oude hinderwet ) werden overschreden.
Deze normen zijn bovendien 's avonds na 19:00 nog strenger.
Tot onze verbazing bleek Ecomare niet bereid de aanbevelingen uit het geluidrapport integraal op te volgen.

Het hele rapport is te lezen op :


Op 25 mei 2011 ging het helemaal mis.
Tijdens deze bijeenkomst werd adjunctdirecteur Anton Hurkens zo woedend, dat verder praten zinloos leek.
Op 21 juni 2011 ontvingen de omwonenden een merkwaardige brief waarin A.Hurkens verlangde dat voortaan alleen nog problemen mochten
gemeld die alle omwonenden troffen. Ook werd gemeld dat het ons drie jaar lang beloofde tourniquettesysteem er om volslagen onduidelijke redenen er niet zou komen.
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
15 april 2012