Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

archief


OPENSTELLING VAN DE TEXELSE VUURTOREN

Wat er fout ging, een visie van bewoners.


De gemeente Texel wil de vuurtoren open stellen voor publiek.
Ze wil dat niet zelf doen en heeft daarom de hulp van Ecomare ingeroepen.
De gemeente wil er geen geld in  steken. Ecomare moet de exploitatie rond zien te krijgen. Dit klinkt redelijk maar is het niet. Ecomare had eerst  eens  goed moeten uitrekenen of dat wel kon.  Ecomare is o.i. te snel in het project gestapt en nu in een pijnlijke spagaat terecht gekomen.

OVERLEG MET ECOMARE

Er is vanaf februari 2008 tot februari 2009 overleg geweest  met de bewoners.
Het begon allemaal heel bemoedigend. De openstelling van de toren zou gebeuren “ op een voor de bewoners acceptabele wijze “  Dit is in drie brieven drie maal door Ecomare zwart op wit gezet en ondertekend. Ook onze burgemeester en RWS waren op de eerste bijeenkomst aanwezig en waren van deze belofte op de hoogte. Het is vooral het verbreken van deze belofte die de bewoners dwars zit en er uiteindelijk toe heeft geleid dat zij het vertrouwen in Ecomare hebben  opgezegd.
Als Ecomare ons had benaderd zonder deze belofte hadden wij ons veel terughoudender  en achterdochtiger opgesteld.  We zouden ook veel eerder de politiek en de media hebben ingeschakeld.

Projectleider Anton Hurkens ( adjunctdirecteur van Ecomare ) bleek - voorzichtig uitgedrukt – geen overmatig begaafd organisator.
Zo is hij er van uitgegaan dat hethele torenbezoek door slechts één man gerund moest gaan worden. Anders kon het niet uit.
Op de eerste etage van de vuurtoren zou iemand kaartjes verkopen en alles in de gaten houden, binnen zowel als buiten.
De toren zou bereikbaar zijn via een lang wandelpad.  Als je er nog niet in kon omdat de toren "vol"   was moest je buiten maar  even wachten.

De buurtbewoners schrokken zich rot van zo’n naïeve benadering. Zij kennen uit ervaring de aantrekkingskracht van de toren op toeristen.  Het hele gebied zou met een klap naar de bliksem zijn gegaan. Achteraf gezien hadden we Anton Hurkens  misschien gewoon zijn gang moeten laten gaan en de boel laten vastlopen. We maken wel vaker mee dat onze tuin  als toilet wordt gebruikt.

Omdat de verstandhouding in het begin goed was hebben  we dat natuurlijk niet gedaan en meegeholpen een oplossing te zoeken. Het was voor ons duidelijk dat het begin van het pad niet open en onbewaakt zou kunnen zijn. Dat zou echter extra mankracht vergen.

De oplossing kwam door de hulp van Frans Hopman van het Torenrestaurant. Hij bood aanzijn kiosk te verbouwen en daar toegangskaarten te verkopen. Aanvankelijk wilde men hier niets van horen tot bleek dat het Ecomare op deze manier  geen extra geld zou kosten.

DAMWAND EN GELUIDSWAL

Om onze privacy wat te beschermen heeft Ecomare gemeend een damwand met daartegen een duinwal  te plaatsen. Deze damwand en geluidswal zouden  als een hoefijzer rond de toren komen te liggen.
Bij de verleende aanlegvergunning was deze damwand alleen met een loep en totaal verkeerd getekend waarneembaar.
Nu blijkt er voor een damwand helemaal geen vergunning nodig te zijn. Maar we hebben toch organisaties als  Nationaal Park, Stichting Landschapsbeheer, Aardkundig Monument en de Rijksdienst voor Monumentenzorg die over het aanzicht van ons eiland waken. Zij vinden dit kennelijk allemaal mooi of hebben  zitten slapen. Probleem met deze rechte damwand is dat hij niet zal werken.  Als je een rechte wand gebruikt in plaats van de afgesproken ronde zou hij nog veel langer en dus nog lelijker moeten zijn. Het zand dat tegen de wand opligt is bovendien al voor een groot deel weggespoeld en weggewaaid.
De geluidswal is bedoeld om de privacy van de bewoners wat te beschermen.
In het midden komt een deur voor de mensen die beroepshalve in de toren moeten zijn.
Volgens de uitvoerder komt er in de deur een raampje, zodat de toeristen toch kunnen zien wat er achter de deur gebeurt. Is dit een grap of om te huilen ?
Veel mensen klagen over de lelijkheid van de geluidswal. Ecomare zegt nu dat ze dat zelf ook liever niet wilden, maar dat ze dit voor de bewoners moest doen.
Krijgen we nog de schuld ook. Wilden wij niet een kort pad en de ingang aan de achterkant ?
Dan heb je helemaal geen geluidswal nodig.

HET PAD

De bewoners hebben in het begin van de besprekingen voorgesteld een kort  pad met een trap  naar de achterkant van de toren te maken. Direct vanaf het strand omhoog en de ingang aan de achterkant.  Alle betrokkenen ( ook de burgemeester en de huidige directeur van Ecomare vonden dit een goed plan ). Dit mooie pad kwam er dus niet...
Wij hebben tot op heden nooit antwoord gekregen op onze vraag waarom dit korte pad niet mogelijk was. Bij geen van alle besprekingen is bovendien ooit iemand van de gemeente of Staatsbosbeheer  aanwezig geweest. Ecomare bleek ingezet te hebben op een lang pad omdat dit voor invaliden toegankelijk moet zijn.
Dat invaliden de toren helemaal niet op kunnen bleek minder relevant.
De aanleg van een 150 meter lang pad met een helling van 1 :20  heeft volgens Ecomare ook echt niets met subsidies te maken.
Omdat het korte mooie pad werd afgeblazen zijn we als bewoners mee gaan denken over een next best oplossing. Er werd een pad besproken dat ongeveer zo ligt als het nu uitgevoerde pad.
Ondanks herhaalde verzoeken van de bewoners is deze route nooit eens samen belopen.
Erger nog, toen de aanlegvergunning op 17 jan 2009 openbaar werd,  bleek er een totaal verkeerde route op te staan. Geschrokken keken de bewoners toe hoe op 3 febr 2009  Staatsbosbeheer de piketpalen plaatste voor een totaal onacceptabel pad: midden over het hoogste punt van het duin en pal in het zicht van de bewoners.
De bewoners werden nu voor het eerst echt kwaad en onder druk is een beter pad vastgelegd.
Op 9 februari presenteerde Ecomare een nieuwe tekening van een pad dat 70 meter westelijker lag dan het pad op de verleende vergunning. Een nieuwe vergunning aanvragen voor zo’n aanpassing was volgens Ecomare niet nodig. Dat bleek want ze hadden haast.
De hoorzitting van de bezwaarcommissie werd niet eens afgewacht en op 1 maart stuurde Ecomare zonder enige waarschuwing of aankondiging vooraf de shovels op ons af.
Wij konden als bewoners niet geloven dat Ecomare zomaar begon te graven zonder een goedgekeurde tekening. Daarom zijn de bewoners naar de voorzieningenrechter gestapt.
Die gaf Ecomare en de gemeente wel een standje en ze  moesten toch echt zorgen dat die tekening werd geaccordeerd, maar verder mochten ze hun gang gaan.
Ook was de rechter onder de indruk van de haast die Ecomare had. Het broedseizoen kwam er immers aan. Weet die rechter veel dat het broedseizoen op 1 maart begint.

Later werd de aanlegvergunning door  de bezwaarcommissie alsnog van tafel geveegd.
Geen revisietekeningen,  Ecomare moet gewoon een nieuwe aanlegvergunning indienen die de normale procedure doorloopt. Wat een geklungel en energieverspilling.

PARKEER OVERLAST

Bij de vuurtoren ligt een groot parkeerterrein. Dat is bijna altijd leeg. Als toeristen de vuurtoren zien stoppen ze en stappen uit. Onze burgemeester zegde toe de parkeeroverlast die we nu al hebben te helpen oplossen. Nu blijkt dat de gemeente geen parkeerverbod wil instellen omdat ze  geen mankracht  hebben om dit verbod te handhaven. Anton Hurkens deelde ons wel behulpzaam mee dat  we altijd ook zelf naar de gemeente konden stappen als we ergens last van hadden. Zelfde verhaal voor een ons beloofd zelfsluitend hek. Horen we ook niets meer over.


€COMAR€ en de exploitatie

Ecomare wordt altijd nerveus als je over de exploitatie begint. Daar hebben wij als bewoners niets mee te maken “al zouden we de toren elke avond tot middernacht open willen houden” volgens Ecomare.  
Openstelling heeft echter alles met exploitatie te maken en als wij niet met de
" kioskoplossing" waren gekomen zou de hele openstelling ook financieel een debacle zijn geworden.
Probleem van de vuurtoren is namelijk dat hij eigenlijk niet voor exploitatie geschikt is. Van de brandweer mogen er maar 50 mensen tegelijk in de toren zijn. Dat heeft niets met onze rust te maken zoals de gemeente nu beweert.  De trappen in de toren zijn erg smal en steil, en er zijn mensen die tegelijkertijd naar boven en beneden willen. Even wachten op die  kwieke kleuter die al helemaal zelf een trap kan beklimmen.
Ecomare is heel flexibel en verlaat erg makkelijk ingenomen standpunten. Wij horen al sinds april 2008 dat de toren ook ’s avond open moet “anders kan het niet uit “  
PR matig ligt dit niet lekker en nu beweren ze dat het licht ’s avonds zo mooi is.
Wij hebben Ecomare eigenlijk alleen maar over geld  horen praten.  Zo zelfs dat wij voor  Ecomare een passender logo hebben bedacht - €comar€  -
Misschien kunnen wij ansichtkaarten en T-shirts met  dat logo gaan verkopen om de waardedaling van onze panden wat te compenseren.

Avondopenstelling levert  maximaal € 50.000 per jaar extra op. Dat bedrag verdien je ook als je de toegangsprijs geen € 3 maar € 4 maakt en ’s morgens wat eerder open gaat.
Regelmatig worden wij met Ameland vergeleken.
Die toren ligt echter veel verder van de huizen af en er zit een heel bos tussen.  Bovendien rekenen ze daar € 4.-
Op de vergadering van 9 febr 2009 was op ons verzoek ook directeur van Ecomare Just van den Broek  aanwezig. Hij had begrip voor onze bezwaren tegen avondopenstelling en zou onderzoeken of er op een andere manier aan geld kon worden gekomen. Het is inmiddels mei maar we hebben nog niets van hem vernomen. Afzien van avondopenstelling zou wat de bewoners betreft de angel uit het conflict kunnen halen en een opening naar nieuw overleg kunnen betekenen.

De bewering van Anton Hurkens “dat de toerist overdag naar het strand moet kunnen en dan ’s avonds naar de toren” is voor een directeur van een Stichting wel heel commercieel.

RAAD VAN TOEZICHT  VAN ECOMARE


Wij hebben de voorzitter van de raad van toezicht van Ecomare uitgelegd waarom wij het vertrouwen in Anton Hurkens hebben opgezegd. Hij vond dat er voldoende overleg was geweest. Bovendien was alles voor ons plezier  60.000 euro duurder uitgevallen en de grens nu wel bereikt.   Wilden wij als bewoners niet dat korte goedkope pad ? Wel vond hij het jammer dat we in een onplezierige situatie terecht waren gekomen.
   
GEVEN EN NEMEN

Regelmatig beweert Ecomare dat ze toch al zoveel voor ons doen en dat er ook wel wat van onze kant mag komen. Die geluidswal en glazen wand komen er toch voor ons plezier ?
Een glazen wand en een geluidswal kunnen onze overlast verminden waardoor onze schade kleiner wordt. Het blijft echter schade, maar minder. Het zou in beider belang zijn de schade te beperken.
De hele openstelling heeft dus voor ons alleen maar nadelen. Onze privacy wordt aangetast, ons uitzicht wordt verpest, er komt herrie en onze panden zakken in waarde.
Er staat totaal niets voor ons tegenover. Dat is niet helemaal waar. We mogen als bewoners gratis de toren in !
Zelfs nu al, nu de toren nog niet eens open is treffen we al toeristen in onze tuin aan die vragen hoe ze nu verder moeten lopen.
Is het gek dat ons humeur wat zakt.

MEDIATION

Tijdens de hoorzitting opperde Cees Witte, jurist bij de gemeente Texel, de mogelijkheid van mediation.
De gemeente zorgt voor een mediator. Probleem is dat mediation eigenlijk moet gebeuren door een onafhankelijke partij. De gemeente is in feite de opdrachtgever van Ecomare en dus niet onpartijdig. De ons aangereikte mediator werkt bij de gemeente en is een directe collega van Cees Witte, ook partij in de mediation. Argument van de gemeente was dat een externe mediator “ zo duur zou worden “  
Desondanks hebben de bewoners besloten deze mediation een kans te geven.
Een van de voorwaarden van mediation is dat partijen over het besprokene
naar buiten geen mededelingen doen,
Ook mogen de partijen niets doen wat de mediation nadelig kan beïnvloeden.

WENSEN VAN BEWONERS

Een goede en bindende beheerovereenkomst ( niet zo’n haastig  eenzijdig stuk vol taalfouten en kreupelrijm wat er nu ligt )
Garanties of borgstelling voor naleving.
Enige vorm van compensatie voor de bewoners.
Geen avondopenstellin.g
Deze website is op 11 sept 2009 onder de aandacht gebracht van :
- de directie van Ecomare,
-de raad van toezicht van Ecomare
- de gemeente
-alle raadsleden.
Tot nu toe heeeft niemand gereageerd.
maar wel....
een goed en groot artikel voorop de Texelse Courant,
een artikel in het Parool,
interviews bij Villa VPRO en bij RTV-NH

Wethouder Kikkert zei bij RTV-NH dat  "zolang de ingangstourniquets niet werken
de werknemer in de toren heel goed in staat is
om te zien of er meer dan vijftig mensen in de toren zijn."
Als je - zoals wij - pal naast de toren woont weet je dat dat niet waar is.

Er waren deze zomer soms meer dan honderd mensen binnen.


3 november 2009


Ma 26 oktober verscheen er een kritisch artikel
over de openstelling van de vuurtoren in de Helderse Courant.
De dag erna, ruim voor het einde van de herfstvacantie,
verwijderde Ecomare van de omloop van de toren drie plexiglazen  platen.
Deze platen zijn noodzakelijk voor onze privacy. Ze beschermen ons tegen geschreeuw.
Natuurlijk is er geen enkel verband tussen deze gebeurtenissen . . . . . .


Ecomare zei dat ze de platen had vewijderd omdat ze te smerig werden
en ze de middelen niet hebben (!) om het plexiglas door echte glasplaten te vervangen.
Het zoveelste voorbeeld van slechte planning en calculatie.

Kort na een artikel in de Texelse courant werden de openingstijden veranderd ( verlengd).
  Ook puur toeval natuurlijk.
Ecomare had de bewoners uitdrukkelijk beloofd dit jaar de openingstijden niet te zullen veranderen.


14 november 2009

Gerbrand Poster van Texel 2010 is de bewoners te hulp geschoten.
Op  ma 11 november stuurde hij een open brief naar B&W
Hij vraagt B&W te bemiddelen in het conflict tussen bewoners en Ecomare.
Wij zijn heel blij met zijn hulp.
De Helderse Courant en de Texelse Courant plaatsten deze open brief.
De reactie van directeur Just van den Broek was verbijsterend.
Hij blijkt niet op de hoogte van de feiten.
Niet een, maar alle plexiglazen platen zijn verwijderd
en de de toren gaat niet pas volgend jaar langer open maar is dit al sinds 1 oktober.


22 februari 2010

De Texelse vuurtoren ligt op een steenworp afstand van ons huis
.

Letterlijk zelfs want in het atelier werden we opgeschrikt door herrie op het dak.
Er bleken twee mensen op de borstwering te zjn geklommen die
-over het glas heen -
stenen naar ons huis gooiden.
Voor die middag was er al een afspraak met een journaliste
die benieuwd was of onze positie al iets verbeterd was,
niet dus
zie artikel in de Helderse Courant van ma 22 feb 2010


12 maart 2010

Dankzij de hulp van burgemeester Giskus is er weer communicatie tussen Ecomare en de omwonenden.
J.l. woensdag werden concrete toezeggingen gedaan.
Het ziet er op dit moment naar uit dat onze situatie gaat verbeteren.
Zie ook het artikel in de Helderse Courant van 11 mrt 2010


Deze benadering is niet fatsoenlijk en heeft bijgedragen tot het mislukken van de mediation

De laatste anderhalf jaar wordt er met Ecomare alleen maar over geld gepraat.
Misschien moeten ze hun logo maar eens veranderen in €comar€  


Het is fijn voor de toeristen dat ze de toren in kunnen, maar de prijs is hoog.
Het hele vuurtorenterrein is de rust en schoonheid kwijt.


Openstelling van de toren is nooit een raadsbesluit geweest.
De politiek en media hebben zich daar nooit over uit kunnen laten.
De gemeente heeft Ecomare carte blanche gegeven
Mediation deed de rest.


De vuurtoren is toch een beetje van ons allemaal en een symbool van het eiland.
Sinds februari 2008 vergadert Ecomare met de buurtbewoners.
Ecomare beloofde toen "de openstelling van de toren op een voor de bewoners acceptabele manier te realiseren".
Ook de burgemeester heeft een afschrift van deze belofte.

Ecomare lijkt echter voor ons te bepalen wat wij acceptabel vinden.
Pas na anderhalf jaar- en op uitdrukkelijk verzoek- is Ecomare ter plekke gaan kijken.

De openstelling van de vuurtoren is een veel grotere aanslag op onze privacy dan wij ooit konden voorzien.
Met een paar voorzieningen zouden wij enorm geholpen zijn.

- effectieve bewaking parkeeroverlast
- glaswand en damwand van voldoende afmeting tussen bezoekers en bewoners
- geen avondopenstelling

Pas na ondertekening van een verklaring wil Ecomare aan een aantal van onze wensen tegemoet komen.
CITAAT ECOMARE :

"Aan het realiseren van voorzieningen stellen wij de voorwaarde dat jullie
ons schriftelijk verklaren dat de Stichting Texels Museum
als verantwoordelijke partij voor de openstelling van de vuurtoren
zich naar behoren heeft ingespannen
om de overlast van de openstelling te beperken en
naar redelijkheid de maatregelen heeft genomen ter bescherming van het woongenot.
Wij vinden deze verklaring noodzakelijk,
omdat wij in het afgelopen jaar meer dan 140.000 euro hebben uitgegeven aan kosten
die geen enkel ander doel hadden
dan de bescherming van het woongenot van de omwonenden.
We kunnen en zullen ons geen extra financiële lasten meer veroorloven."
Mediation is bedoeld om problemen te helpen op lossen en de gang naar een rechter te voorkomen.
Deelnemers beloven geheimhouding en onderling respect.
Mediation wordt uitgevoerd door een daarvoor opgeleide onafhankelijke mediator.
Partijen waren: gemeente, Ecomare en de omwonenden.
“Onze" mediator werkt weliswaar bij de gemeente, maar dat hebben we maar geaccepteerd.
Wij begonnen aan de mediation omdat er nog geen duidelijke afspraken waren over de openstelling.

Avondopenstelling is voor de omwonenden altijd onacceptabel geweest.
Geluids- en parkeeroverlast moesten acceptabel zijn.

Tot ieders stomme verbazing opende Ecomare - midden in de mediation - de vuurtoren terwijl er werkelijk nog helemaal niets in orde was.

- de betaalautomaat aan de ingang werkte niet
- het  tourniquet aan de ingang is nog nooit gebruikt
( hiermee zou het maximaal toegestane aantal bezoekers worden geregeld)
- de glazen platen ontbraken ( meetfoutje)

- op de omloop waren nog geen beveiligingscamera's
- de toren is tegen de uitdrukkelijke wens van de bewoners ook 's avond open

Omdat tijdens de mediation geheimhouding geldt hebben wij dit allemaal niet naar buiten kunnen brengen.
Op 24 augustus zijn de bewoners uit de mediation gestapt
Ecomare heeft de mediation gebruikt om openstelling te forceren


De toren had o.i nooit open mogen gaan voor dat alles in orde en getest was.
Een tweede poging om uit de problemen te raken werd geleid door Philip Seligman.
Philip Seligman is als geen ander in staat mensen naar elkkaar te laten luisteren en ook om tot concrete afspraken te komen.
Tijdens een van deze sessies onstond het idee om een onpartijdig deskundig bureau in te schakelen om tot een objectieve meting van de geluidsoverlast te komen.

De uitkomsten van dit rapport waren niet gunstig voor Ecomare.
De normen van het activiteieten besluit ( de oude hinderwet ) werden overschreden.
Deze normen zijn bovendien 's avonds na 19:00 nog strenger.
Tot onze verbazing bleek Ecomare niet bereid de aanbevelingen uit het geluidrapport integraal op te volgen.

Het hele rapport is te lezen op :


Op xxxxxx ging het helemaal mis.
Tijdens deze bijeenkomst werd adjunctdirecteur Anton Hurkens zo woedend, dat verder praten zinloos leek.
Op xxx ontvingen de omwonenden een merkwaardige brief waarin A.Hurkens verlangde dat voortaan alleen nog problemen mochten
gemeld die alle omwonenden troffen.
Ook wewrd gemeld dat het ons drie jaar lang beloofde tourniquettesysteem er om volslagen onduidelijke redenen er niet zou komen.
wo 14 juli 2010


De komst van het nieuwe college betekende een kentering voor de bewoners van het  vuurtorenterrein.  Waar het oude college angstvallig het hoofd afwendde wordt er nu geluisterd en meegedacht.
De steun van dorpscommissie,  media en heel veel Texelaars is enorm
en daar zijn we ongelooflijk blij mee.
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
15 april 2012