Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

Ecomare is een stichting die door een raad van toezicht wordt gecontroleerd.
Maar de raad van toezicht van de Stichting Texels Museum (waar Ecomare onder valt)
bemoeide zich niet met de problemen rond de openstelling van de vuurtoren.
Wel werd door hen in 2011 de directeur van Ecomare wegens disfunctioneren ontslagen.
Jammer voor ons want met de ontslagen Just van den Broek viel nog wel te praten.

Pas na drie en een half jaar (aug 2011) kregen wij bezoek van de heren Wierenga en Beijert (raad van toezicht)
Het werd een onverwacht aangenaam gesprek. Beide heren betreurden de gang  van zaken en zeiden dat dit nooit zo had mogen gebeuren.
Zij vroegen ons om onze gedachten en wensen naar hen te willen sturen.  
Tot onze grote teleurstelling hebben wij nooit antwoord op onze mails ontvangen.

Het ziet er naar uit dat de raad van Toezicht van Ecomare/STM er vrede mee heeft dat wij
enorme materiële en immateriële  schade hebben opgelopen.

Pas nadat Ecomare was aangeschreven door onze advocaat kregen we weer een e-mail van de raad van toezicht (april2012).
Er zou ons  €  2000.- zijn aangeboden ( kosten van het geluidrapport ) en dat zouden wij te weinig hebben gevonden.
Vreemd, want er is ons nooit een aanbod gedaan.
Wij verwijten Ecomare dat zij  :

- haar beloften niet is nagekomen
- een 120 meter lang pad heeft aangelegd zonder over de juiste vergunningen te beschikken.
- bij de voorzieningen-rechter heeft gelogen over de aanvang van het broedseizoen
- mediationregels heeft geschonden
- bewoners heeft getracht te chanteren
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
15 april 2012