Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

4 jan 2012

Wij zijn verhuisd naar Finsterwolde. Daar zijn geen vuurtorens en daar is geen Ecomare.  

11 jan 2012

Een dag voordat de nieuwe bewoners ons oude huis betrokken, verwijderde Ecomare de stalen lamellen op de bovenomloop.
Deze lamellen zijn absoluut noodzakelijk voor een beetje privacy. Hartelijk welkom nieuwe bewoners!
Even snel en zonder uitleg werden op 30 jan 2012 de lamellen weer teruggeplaatst.

21 jan 2012

Ecomare verliest het proces dat fa Haan tegen haar had aangespannen.
De fa  Haan leverde het eerste tourniquet-systeem, dat de bezoekersinstroom bij de ingang naar het pad moest bewaken.
Dit systeem zou niet goed functioneren.
Ecomare beweert dat het huidige systeem wel goed werkt.
Opmerkelijk want ........ook dit nieuwe systeem is nooit daadwerkelijk in gebruik geweest.
Sterker nog, het systeem gaat helemaal verdwijnen.

11 april 2012

Na acht maanden niets van de raad van toezicht te hebben gehoord ontvingen we een merkwaardige e-mail. Alleen de eerste twee zinnen kloppen. Er is ons nooit een aanbod gedaan.

Dag Marian en Richard,

Vorig jaar hadden Jan en ik een prettig gesprek met jullie over de problematiek van de vuurtoren. Jullie vroegen toen of Ecomare een financieel gebaar wilde maken. Dit is toen gedaan in de vorm van een vergoeding van de kosten van het geluidsonderzoek. Via mevr. Giskes vernamen wij dat jullie dit te weinig vonden, waarna rechtstreekse communicatie verder uit is gebleven. Wij vinden deze impasse vervelend en  hebben daarom intern afgesproken dat ik weer contact met jullie opneem om weer eens te praten als jullie  op Texel zijn. Ik heb dit vorige week ook met mevr. Giskes afgestemd. Zojuist kreeg ik een brief van jullie advocaat. Dit onderstreept m.i. dat zo'n gesprek zinvol is.
Ben ook benieuwd hoe het jullie in Groningen vergaat.
Hoor graag van jullie.

Groet,
Henk Wierenga
2008     2009     2010    2011   2012
okt 2012


Na inschakeling van een advocaat kwam er een moeizame discussie op gang over de schade die wij hebben geleden.
( Een pand wordt nu eenmaal niet meer waard door openstelling van de toren )  Een verhuizing kost veel geld en tijd.
Om er een streep onder te zetten hebben wij Ecomare  € 25.000.- gevraagd als tegemoetkoming in onze kosten.
Desnoods de helft van de gemeente, die ook een behoorlijk belang had bij de openstelling.
Ecomare wilde niet meer dan € 5000.- betalen omdat "er ook wel een andere reden zou kunnen zijn geweest waarom wij wilden verhuizen"
Deze uitspraak heeft ons diep gegriefd en laat weer eens zien hoe weinig inlevingsvermogen Ecomare/STM kan opbrengen.

Hun laatste bod € 7500.- met op de valreep ingebrachte voorwaarden ( deze website uit de lucht, geen juridische procedure opstarten en nooit meer iets negatiefs over Ecomare/STM publiceren ) waren voor ons aanleiding om met deze onderhandelingen te stoppen.
Weer een omkooppoging ....
 
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
18 okt 2012