Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

2008   2009   2010   2011   2012
TWEEDE MEDIATION OOK MISLUKT

Op 20 mei 2011 ging het helemaal mis.
Tijdens deze bijeenkomst werd adjunctdirecteur Anton Hurkens zo woedend, dat verder praten zinloos leek.
Kort daarna ontvingen de omwonenden een merkwaardige brief waarin Hurkens verlangde dat voortaan alleen nog problemen mochten worden gemeld die alle omwonenden troffen.
Ook werd gemeld dat het ons drie jaar lang beloofde tourniquet-systeem er om volslagen onduidelijke redenen niet zou komen.

Na de tweede mislukte mediationpoging hebben wij de raad van toezicht van Ecomare
om hulp gevraagd. Dat hadden we in 2009 ook al tevergeefs gedaan.
Zie onderstaande bemoedigende reactie :

Dank voor uw mail van 5 juli 2011.
Het spijt mij zeer van u te vernemen dat Ecomare er niet in is geslaagd met u tot een oplossing te komen.
Ik begrijp zeer goed hoe de openstelling van de vuurtoren uw woongenot heeft aangetast en inbreuk heeft gedaan op uw privacy. Ik begrijp dat des te meer omdat u als kunstenares juist gevoelig bent voor sfeer en inspiratie.
Maar u en ik kunnen de openstelling niet meer ongedaan maken.
Wij moeten nu zien er met elkaar goed mee om te gaan.
Hoe ik u kan helpen weet ik niet, wel heb ik de behoefte wellicht met een collega van de Raad van Toezicht de situatie bij u thuis zelf eens te bekijken en te bezien en te bespreken hoe de situatie te verbeteren.Vorige week heb ik speciaal voor dit doel de vuurtoren nog eens bezocht om uw situatie te begrijpen.
Ik hoor graag van u of u het een goed idee vindt.

Met vriendelijke groet,
Henk Wierenga
24 aug 2011

Het gesprek met Henk Wierenga en Jan Beijert was onverwacht prettig en constructief.
Henk vroeg ons een lijst naar hem op te sturen met de meest knellende punten.
Dit hebben wij uiteraard gedaan, maar daar hebben we toen nooit een reactie op gekregen.
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
18 okt 2012