Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.


BEWONERS BETALEN GELUIDSRAPPORT

Een tweede poging om uit de problemen te raken werd geleid door Philip Seligman.
Philip Seligman is als geen ander in staat mensen naar elkaar te laten luisteren en ook om tot concrete afspraken te komen.
Tijdens een van deze sessies onstond het idee om een onpartijdig deskundig bureau in te schakelen om tot een objectieve meting van de geluidsoverlast te komen.
(de kosten van dit onderzoek zijn  door de bewoners van vuurtorenweg 182 betaald )
De uitkomsten van dit rapport waren niet gunstig voor Ecomare.
De normen van het activiteitenbesluit (de oude hinderwet) werden overschreden.
Deze normen zijn bovendien 's avonds na 19:00 u nog strenger.
Tot onze verbazing bleek Ecomare niet bereid de aanbevelingen uit het geluidrapport integraal op te volgen.
2008   2009   2010   2011   2102
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
18 okt 2012