Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Ecomare.

HET PAD

De bewoners hebben in het begin van de besprekingen voorgesteld een kort  pad met een trap  naar de achterkant van de toren te maken. Direct vanaf het strand omhoog en de ingang aan de achterkant.  Alle betrokkenen ( ook de burgemeester en de directeur van Ecomare vonden dit een goed plan ). Dit mooie pad kwam er dus niet...
Wij hebben tot op heden nooit antwoord gekregen op onze vraag waarom dit korte pad niet mogelijk was. Bij geen van alle besprekingen is bovendien ooit iemand van de gemeente of Staatsbosbeheer  aanwezig geweest. Er moest en zou een lang pad komen dat voor invaliden toegankelijk zou zijn.
Dat invaliden de toren helemaal niet op kunnen bleek minder relevant.

Omdat het korte mooie pad werd afgeblazen zijn we als bewoners mee gaan denken over een next best oplossing. Er werd een pad besproken dat ongeveer zo ligt als het nu uitgevoerde pad.
Ondanks herhaalde verzoeken van de bewoners is deze route nooit eens tevoren samen belopen.
Erger nog, toen de aanlegvergunning op 17 jan 2009 openbaar werd,  bleek er een totaal verkeerde route op te staan. Geschrokken keken de bewoners toe hoe op 3 febr 2009  Staatsbosbeheer de piketpalen plaatste voor een totaal onacceptabel pad: midden over het hoogste punt van het duin en pal in het zicht van de bewoners.
De bewoners werden nu voor het eerst echt kwaad en onder druk is een beter pad vastgelegd.
Op 9 februari presenteerde Ecomare een nieuwe tekening van een pad dat 70 meter westelijker lag dan het pad op de verleende vergunning. Een nieuwe vergunning aanvragen voor zo’n aanpassing was volgens Ecomare niet nodig. Dat bleek want ze hadden haast.
De hoorzitting van de bezwaarcommissie werd niet eens afgewacht en op 1 maart stuurde Ecomare zonder enige waarschuwing of aankondiging vooraf de shovels op ons af.
Wij konden als bewoners niet geloven dat Ecomare zomaar begon te graven zonder een goedgekeurde tekening. Daarom zijn de bewoners naar de voorzieningenrechter gestapt.
Die gaf Ecomare en de gemeente wel een standje en ze  moesten toch echt zorgen dat die tekening werd geaccordeerd, maar verder mochten ze hun gang gaan.
Ook was de rechter onder de indruk van de haast die Ecomare had. Het broedseizoen kwam er immers aan.
(pleitnota AssumDelft punt 20) Maar Ecomare begon op 1 maart te graven, weet die rechter veel dat het broedseizoen op 1 maart begint.

Later werd de aanlegvergunning door  de bezwaarcommissie alsnog van tafel geveegd.
Geen revisietekeningen,  Ecomare moet gewoon een nieuwe aanlegvergunning indienen die de normale procedure doorloopt. Wat een geklungel en energieverspilling.
15 juni 2009

Tot ieders stomme verbazing opende Ecomare - midden in de mediation - de vuurtoren terwijl er werkelijk nog helemaal niets in orde was.

- de betaalautomaat aan de ingang werkte niet
- het  tourniquet aan de ingang is nog nooit gebruikt
(hiermee zou het maximaal toegestane aantal bezoekers worden geregeld)
- de glazen platen ontbraken (meetfoutje)
- op de omloop waren nog geen beveiligingscamera's
- de toren is tegen de uitdrukkelijke wens van de bewoners ook 's avond open

Omdat tijdens de mediation geheimhouding geldt hebben wij dit allemaal niet naar buiten kunnen brengen.
Op 24 augustus 2009 zijn de bewoners uit de mediation gestapt
Ecomare heeft de mediation gebruikt om openstelling te forceren

De toren had o.i nooit open mogen gaan voor dat alles in orde en getest was.
25 mei 2009 : eerste mislukte mediationpoging

Mediation is bedoeld om problemen te helpen oplossen en de gang naar een rechter te voorkomen.
Deelnemers beloven geheimhouding en onderling respect.
Mediation wordt uitgevoerd door een daarvoor opgeleide onafhankelijke mediator.
Partijen waren: gemeente, Ecomare en de omwonenden.
“Onze" mediator werkt weliswaar bij de gemeente, maar dat hebben we maar geaccepteerd.
Wij begonnen aan de mediation omdat er nog geen duidelijke afspraken waren over de openstelling.

22 aug 2009

Chantage

Midden in de mediation ontvingen de bewoners van nr 182 een merkwaardige email van Ecomare
Het is volkomen in strijd met de mediationregels om twee van alle bewoners apart met een voorstel te benaderen.
Alle bewoners hebben zich daarom uit de mediation teruggetrokken.

CITAAT ECOMARE :

"Aan het realiseren van voorzieningen stellen wij de voorwaarde dat jullie
ons schriftelijk verklaren dat de Stichting Texels Museum als verantwoordelijke partij voor de openstelling van de vuurtoren
zich naar behoren heeft ingespannen om de overlast van de openstelling te beperken en  naar redelijkheid de maatregelen heeft genomen ter bescherming van het woongenot.
Wij vinden deze verklaring noodzakelijk, omdat wij in het afgelopen jaar meer dan 140.000 euro hebben uitgegeven aan kosten
die geen enkel ander doel hadden dan de bescherming van het woongenot van de omwonenden.
We kunnen en zullen ons geen extra financiële lasten meer veroorloven."
2008     2009     2010    2011     2102
TEXELSE VUURTOREN OPEN VOOR PUBLIEK:
home

veiligheid

wandelpad

toreningang

bovenomloop

Dagblad van
het Noorden

Helderse
Courant

gemeente Texel


Ecomare

mediation

historie

contact

bijgewerkt
18 okt 2012